Kategorija Human Resources

Uzroci komunikacijskih problema u organizacijama

0
comments

Tačku slaganja menažera i zaposlenih predstavlja činjenica da je dobra komunikacija osnova svake kompanije i jedan od bitnih razloga uspeha. Kako su ljudi sastavni element komunikacionog procesa logično je da se vremenom mogu javiti i određeni komunikacioni problemi. Svaki problem ima svoje rešenje, a menadžment mora biti voljan da postojeće komunikacijske probleme analizira i pronađe rešenje. U ovakvim slučajevima do izražaja dolazi koliko je tim koji se bavi internim komunikacijama vešt da odgovori izazovima. Neželjeni efekti loše komunikacije uključuju nizak moral, lošu produktivnost, međuljudske sukobe i veliku fluktuaciju ljudi u kompaniji.

Pročitajte više

Kako se držati svojih ciljeva kada izgubite motivaciju

0
comments
goals

Bez obzira da li radite na razvijanju novih veština i znanja, prekidanju stečenih navika, promeni karijere, održavanje izvesnog nivoa samomotivisanosti nije lagan zadatak, naročito ne kada prođe talas početne euforije i entuzijazma.

Pročitajte više

Kako da budete produktivniji na poslu? [Infografik]

0
comments

productive

Svako želi da bude što je moguće produktivniji u poslu koji obavlja, da ga obavlja na što efikasniji i efektivniji način kako bi postojeća 24 sata, koliko u danu ima na raspolaganju za sve aktivnosti, najbolje iskoristio. U nastavku je jedna zanimljiva infografika koja sadrži najjednostavnije uslove koje biste trebali da ispunite kako bi bili što je moguće produktivniji na poslu. Progledajte njen sadržaj i budite uporni u tome da posao radite pametnije i odbacite sve nepotrebne aktivnosti kojima ste se zatrpali. Dajte otkaz svim “kradljivcima vremena”.

Pročitajte više