[Istraživanje] Mediji, privreda i PR agencije – Da li se razumemo?

0
comments

Chapter 4 PR, agencija za usluge u oblasti odnosa s javnošću, sprovela je istraživanje s predstavnicima medija na temu saradnje sa kompanijama i agencijama, izazovima sa kojima se susreću u saradnji i mogućnostima za unapređenje odnosa između privrednog sektora i medija.

Rezultati istraživanja pokazuju da više od 30% ispitanih smatra da je komunikacija između kompanija i medija jednostrana, odnosno bazirana na distribuciji saopštenja i informacija koje dolaze iz privrednog sektora. Naročito dobru saradnju, mediji imaju s privatnim sektorom, a među industrijama se ističu IT kompanije, telekomunikacije, finansijske kompanije i prehrambena industrija. Mediji sve češće dobru saradnju ostvaruju s malim i srednjim preduzećima, posebno ističući kvalitet informacija koje dobijaju.

Kada je reč o problemima u saradnji, 24% ispitanika ističe nedostatak kontinuiteta u komunikaciji, 44% sadržaj koji plasiraju kompanije vidi kao previše promotivan i komercijalan, pisan jezikom marketinga, dok čak 27% novinara smatra da povremeno dobija informacije koje nisu relevantne za njihovu rubriku.

Kada je reč o komercijalnoj saradnji, 16% ispitanih smatra da saradnja apsolutno nije moguća ukoliko se kompanija ne oglašava, dok 71% navodi da redakcije pridaju značaj komercijalnoj saradnji s kompanijom. Postojanje komercijalne saradnje je za čak 46% ispitanih osnovni razlog za dolazak na događaj kompanije, dok tek šest odsto medija dolazi na događaj zbog kreativnog koncepta događaja, a 19% zbog relevantnosti teme.

Rastući broj novinara pridaje značaj informacijama s društvenih mreža, ubrajajući u izvore korporativne i brend naloge, kao i privatne profile predstavnika menadžmenta, a čak 49% njih povremeno i upotrebi nešto od tih informacija.

Glavne prednosti saradnje s PR agencijom iz ugla medija su lakše stupanje u kontakt s predstavnicima menadžmenta kompanija i drugim stručnjacima, iskustvo PR konsultanata u kriznoj komunikaciji, savetovanje klijenata u pravcu potreba medija – poput ekskluziviteta informacija, selekcije korisnosti podataka iz različitih istraživanja, regionalnih ili globalnih uvida, – zatim posvećenost traženju obostrano korisnih rešenja, podsticaj razvoju medija i boljem razumevanju.

Za 93% novinara, saradnja s PR agencijama je korisna i dve trećine ispitanih prostor za unapređenje vidi kroz:

  • bolje profilisanje informacija u skladu sa orijentacijom medija,

  • razumevanje potreba medija u odnosu na brzinu odgovaranja na upite i

  • izbegavanje komercijalnih sadržaja bez informativne vrednosti.

Ostavite odgovor

Možete koristiti ove HTML tagove i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>