Kako biti produktivniji u organizovanju događaja?

0
comments

business-561387_1920

Početkom avgusta donela sam odluku da se privremeno povučem sa pojedinih društvenih mreža kako bih mogla u potpunosti da se posvetim projektima na kojima radim, a koji zahtevaju potpunu pažnju i fokus. Kada nastojite da koordinirate događajima i upravljate raspoloživim resursima potrebna vam je poprilična doslednost u radu kako biste dosegli željene rezultate i stvorili kvalitetnu uslugu (događaj) kojom će korisnik biti zadovoljan. To može značiti da porast broja klijenata zahteva prilagođavanje načina dosadašnjeg rada, povezivanje i angažovanje većeg broja osoblja i porast obima posla.

Lična produktivnost snažno utiče na to koliko ćete uspešno odgovoriti i savladati izazove, a nećete u datom periodu rada na projektu imati samo poslovnih izazova, jer tu su i oni u privatnom životu koji i te kako znaju da dekoncentrišu. Dakle, produktivnost određuje vašu sposobnost da ostanete aktivni, efikasni i dovoljno promišljeni da ne sagorite u poslu.

Faktori na koje bi trebalo obratiti pažnju i koji utiču na stopu vaše produktivnosti su zahtevi klijenata i okruženja, vaši adaptivni kapaciteti i izdržljivost.

Kako razvijate posao i imate sve veći broj klijenata, tako će rasti i zahtevi koje lično morate ispuniti, a tu mislim prevashodno na vaše unutrašnje zahteve poput ličnih standarda u radu, vrednosnog sistema, ličnih ciljeva, očekivanjima o tome šta mislite da ste sposobni da uradite za klijenta… Niko nije sposoban za sve, a „stručnjaci opšte prakse“ su najgora varijanta i sa jedne i sa druge strane (i kao klijent i kao pružalac usluge).

Vašu sposobnost da pronađete balans i ispunite očekivane zahteve, koji moraju biti realni i u skladu sa postojećom situacijom, odrediće vaša adaptivna sposobnost. Njen kapacitet čine energija koju nosite u sebi i sa sobom, organizacione sposobnosti, sposobnosti kreativnog načina razmišljanja u rešavanju problema, komunikacijske veštine i sposobnost delegiranja zadataka u vremenskom okviru koji vam je zadat. Adaptivna sposobnost vam je putokaz da li ćete završiti posao na željeni način, prihvatljivog kvaliteta i ispoštovati vremenski rok.

Kratkoročan rad visokog intenziteta, održivog tempa i kvaliteta rada je moguć, ali vaša izdržljivost je ta koja će usloviti kako da na duže staze održite kvalitetan radni proces sa postojećim kapacitetima. Što je veći zahtev, veći je pritisak na sposobnosti i izdrlžjivost da se održi dobra produktivnost u radu, naročito kada govorimo o organizovanju događaja.

sketching-startup-website-ideas-on-paper-picjumbo-com

Veoma je važno da u postojećoj situaciji u kojoj se nalazite razmotrite koje sve potencijalne solucije imate na raspolaganju. Promislite prvo samostalno, a nakon toga, zlatno pravilo u organizaciji događaja je kvalitetan brejnstorming sa članovima vašeg tima.

Kada zahtev diktira klijent ili situacija, onda imate malo uticaja na njenu promenu, mada ni to nije nemoguće. Sve je individualno i zavisi od postojećih varijabli. Zbog toga je najbolje da postepeno razvijate svoje kapacitete i da postepeno povećavate broj klijenata, jer prihvatanje broja poslova iznad postojećih kapaciteta kojima raspolažete može vas koštati trajnog gubitka pozicije na tržištu. Postepno napredovanje deluje pozitivno i inspirativno na produktivnost u radu. Ne kažu bez razloga da je veliki cilj najbolje rasparčati na više manjih koje je lakše ostvariti. Time se osigurava kontinuirana motivisanost do samog kraja.

Kada vašu sposobnost i aktivnosti ne podržava kompanija/organizacija/ustanova/institucija za koju radite organizaciju događaja, onda će ovaj ograničavajući faktor u znatnoj meri uticati i na kvalitet završenog zadatka, čak i kada ga uradite na najvišem mogućem nivou. Ako je vaš rad podržan ažuriranim sistemima rada, adekvatnim resursima, obukama ili mentorstvima, onda imate šanse da se vaš rad i te kako prepozna i ceni.

Svaka produktivnost u radu, naročito u sferi organizacije događaja, zahteva kontinuiranu edukaciju. Njena važnost dolazi do izražaja naročito kada je testirana vaša izdržljivost novopromenjenim uslovima rada i zahtevima tržišta ili klijenata. Ako želite da istrajete u radu na stari način, na koji ste navikli, a koji vrlo lako može biti prevaziđen, verovatno ćete postati preopterećeni poslom, radićete prekovremeno, osećaćete se hronično umorno, pod stresom, „mentalno pregaženo“…

Željena produktivnost se postiže jedino ako ste proaktivni u radu, težite izgradnji i održavanju adekvatnih kolegijalnih odnosa, razvijate korporativnu kulturu i kulturu poslovne zaštite vaše kompanije ili organizacije i valjano integrišete zahteve i ciljeve koje imate u poslovnom i privatnom životu. Tek tada ćete biti u stanju da održite potreban nivo zainteresovanosti, motivacije i strasti prema onome na čemu radite, tek tada ćete imati željeni nivo i intezitet energije u radu, odnosno produktivnosti.

Ostavite odgovor

Možete koristiti ove HTML tagove i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>