Komunikacijski trendovi u neprofitnom sektoru u 2015. godini

1
comment

nonprofit-communications-trends-in-2015Prošlogodišnje istraživanje o komunikacijskim trendovima u neprofitnom sektoru donelo je popriličan broj zanimljivosti i specifičnosti (ako ste propustili tekst o tom istraživanju, možete ga pogledati ovde).

Petu godinu zaredom, sprovedena su istraživanja za severnoamerički deo kontinenta. Cilj ispitivanja je bio da se dođe do predviđanja šta će biti novina u 2015. godini, koje norme će važiti, kakvi konflikti i izazovi se mogu očekivati, koje osobine direktora i menadžera za odnose s javnošću su najpoželjnije u toku ove godine… U istraživanju je učestvovalo 1535 neprofitnih organizacija iz SAD, Kanade i ostatka sveta.

Ova godina nam sa sobom donosi veći broj iznenađenja u načinu razmišljanja i pristupu radu neprofitnih organizacija. Prvi put se, od kako se istraživanje sprovodi, većina organizacija izjasnila da im je na listi komunikacijskih prioriteta bitnije da zadrže dosadašnje donatore, nego li da traže nove. Prema rezultatima istraživanja povećao se i broj ljudi koji rade u sektoru komunikacija organizacije. Što se najčešćih konflikata unutar organizacije tiče, najprisutniji su između direktora organizacije i šefova sektora razvoja i komunikacija.

Anketirane organizacije su kao najvažniji komunikacioni cilj navele povezivanje sa zajednicom (57%), zadržavanje donatora (53%), prisutnost i prepoznatljivost brenda (51%), pronalaženje novih donatora (50%)… U ovoj godini zadržavanje donatora je cilj koji je sa prošlogodišnjeg četvrtog dospeo na drugo mesto, dok je povezivanje sa zajednicom cilj koji je sa drugog izbio na prvo mesto.

ciljevi shodno radnom mestu u organizacijiNa pitanje koji je cilj najbitnije ostvariti, shodno poziciji koju osoba zauzima u organizaciji, odgovori su bili očekivani, jer se oko 53% ispitanika izjasnilo da su im podjednako bitni fandrejzing, marketinški i programski ciljevi.

Najveći izazovi za komunikatore u neprofitnom sektoru predstavljaće nedostatak vremena za kreiranje kvalitetnog sadržaja (38%), nedovoljan budžet za pokrivanje osnovnih troškova (38%), nemogućnost adekvatnog merenja efektivnosti (28%)…

Situacija sa najčešćim kanalima komunikacije koju organizacije koriste ostala je nepromenjena.Velika šestorka i dalje dominira i čine je: sajt organizacije, email marketing, društvene mreže, in-person events, klasičan marketing i odnosi s medijima (media relations). Najdominantnije društvene mreže koje će se koristiti u 2015. godini su Fejsbuk (96%), Tviter (76%), Jutjub (46%) i LinkedIn (32%). Fejsbuk je i dalje najdominantnija društvena mreža koju organizacije koriste za komuniciranje sa svojim ciljnim grupama. Društvena mreža koja će beležiti pad u korišćenju je Pinterest, koji je sa petog mesta pao na sedmo mesto top liste društvenih mreža koje će se najčešće koristiti u toku 2015. godine. Instagram zauzima peto mesto na top listi i predstavlja mrežu sa velikim potencijalom koju će organizacije koristiti u radu. Da li će se Instagram pokazati kao koristan neprofitnim organizacijama videćemo u narednim godinama.

Predviđanja ukazuju da je primetan i porast komuniciranja organizacija sa ciljnim javnostima putem mesečnih info mejlova. Ovde se prevashodno misli na pozive za akciju. Sa prošlogodišnjih 33%, ove godine će čak 45% organizacija ovim putem pozivati javnost na akciju. Kada su newletteri u pitanju i tu se očekuje trend rasta, sa prošlogodišnjih 59%, ove godine 62% organizacija koristiće mesečne newslettere, kako bi adekvatno informisale zainteresovane o svom radu i akcijama.

Istraživanje o ovogodišnjim trendovima prvo je koje sadrži i pitanja o tome koji su to najčešći pozivi na akciju koje organizacije iskomuniciraju sa javnošću. Odgovori su očekivani, jer prema njima organizacije najčešće na ovakav način traže novčane donacije i pozivaju na događaje koje organizuju.

communications-channelsPodatak koji ohrabruje je da je broj zaposlenih koji su odgovorni za odnose s javnošću u organizaciji beleži trend rasta i u proseku je to dvoje ljudi. Menadžeri za odnose s javnošću u neprofitnom sektoru, tokom radne nedelje, najviše vremena provode u komunikaciji na Fejsbuku (70%), kreiranju sadržaja newslettera (62%) i komunikaciji sa novinarima (56%).

Na pitanje šta ih najviše raduje, a šta ih plaši u 2015. godini, menadžeri za odnose s javnošću su odgovorili sledeće:

1. Najviše ih raduje kreiranje adekvatne prisutnosti u zajednici različitim kanalima komunikacije, novi početak (baziran na izvučenim poukama iz prethodnih iskustava i orijentisanje na unutrašnje ciljeve orgnanizacije), postizanje planiranog uticaja na zajednicu zarad aktiviranja i pristupanja novih članova događajima i organizaciji, nove šanse za pronalaženje donatora, reorganizovanje ciljeva kako bi se kreirala strategija koja će potpomoći postojeću misiju organizacije, kako će razvoj tehnologije uticati na komunikaciju.

2. Dominantni strahovi su posledica neadekvatnih budžeta (neophodnih za osnovno funkcionisanje sektora komunikacija i marketinga), poteškoće u prenošenju poruke ciljnoj javnosti ili pogrešno shvatanje poruke, povećanje obima posla i nemogućnost da se zaduženja završe u predviđenom roku, nesposobnost da se izabere dobitna strategija i postignu planirani ciljevi, nedovoljni budžeti za adekvatan završetak projekta, štura interna komunikacija koja uzrokuje neefikasnost.

Što se tiče komunikacijskih trendova u Srbiji, očigledno je da će ovo biti teška godina za sve koji se bave komunikacijama u ovom sektoru, prvenstveno zbog smanjenja budžeta kojima organizacije raspolažu i povećanja apatije među stanovništvom.

*Ako nemate mnogo iskustva u oblasti PR-a, a radite na toj poziciji unutar vaše neprofitne organizacije ova knjiga vam može biti veoma korisna.

infographic-nonprofit-communications-trends-report-2015

Jedan komentar na post Komunikacijski trendovi u neprofitnom sektoru u 2015. godini

Ostavite odgovor

Možete koristiti ove HTML tagove i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>