hospitality management tagovani postovi

Oko za detalje – sitnice koje posao znače

0
comments

affair-1238434_1920

Industrija organizovanja događaja je u poslednjih par godina kod nas doživela popriličnu ekspanziju, ali nam tržište u ovoj oblasti još uvek nije u potpunosti uređeno. Vlasnici ugostiteljskih objekata (naročito kad govorimo o malom biznisu) često nemaju sredstava da angažuju menadžera koji bi se pozabavio planiranjem i organizacijom događaja u njihovom prostoru. Zbog toga privremeno moraju preuzeti tu ulogu, što sa sobom nosi izvesne rizike i što bi trebalo izbegavati. Organizovanje događaja nije tako jednostavan posao, kako to izgleda kada ga posmatramo sa strane.

Pročitajte više